Η Εκπαιδευτική Κοινότητα της Κύπρου σύντομα θα διαχειρίζεται ένα δωρεάν Λογισμικό, το A4BD

Η Εκπαιδευτική Κοινότητα της Κύπρου σύντομα θα διαχειρίζεται ένα δωρεάν Λογισμικό, το A4BD

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα θα έχει ως κύριο πυρήνα: «Αστρονομία για άτομα με προβλήματα όρασης και ειδικές ανάγκες», και αποτελεί πρόγραμμα Erasmus+ !

Η  εκπαιδευτική κοινότητα της Κύπρου θα έχει πολύ σύντομα στα χέρια της ένα δωρεάν λογισμικό το οποίο θα μετατρέπει τις αστρονομικές εικόνες σε ήχους, οι οποίες θα επιτρέπουν στον χρήστη με προβλήματα όρασης να εκπαιδευτεί στην αστρονομία αλλά και να αντιληφθεί βαθύτερα την ομορφιά της αστρονομικής εικόνας.


Το λογισμικό θα είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός καινοτόμου προγράμματος στα πλαίσια του Erasmus + με θέμα: «Αστρονομία για άτομα με προβλήματα όρασης και ειδικές ανάγκες». 

Το A4BD είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που σκοπεύει να αναπτύξει μία βάση δεδομένων και ένα ειδικό λογισμικό το οποίο θα επιτρέψει στα άτομα με προβλήματα όρασης να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με την επιστήμη της αστρονομίας.
Η βάση δεδομένων θα περιέχει φωτογραφίες από αστρονομικά αντικείμενα (πλανήτες, νεφελώματα, γαλαξίες, κ.ά.) ταξινομημένα βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους για να είναι εφικτή η ανάλυσή τους καθώς και η παρουσίασή τους από το ειδικό λογισμικό σε άτομα με προβλήματα όρασης.

Το ειδικό αυτό λογισμικό θα μετατρέπει τις αστρονομικές εικόνες σε ήχους, οι οποίοι θα επιτρέπουν στον χρήστη όχι μόνο να εκπαιδευθεί στην αστρονομία αλλά να αντιληφθεί βαθύτερα την ομορφιά της αστρονομικής εικόνας όπως δεν μπορούσε οπτικά.

Για την επίτευξη του σκοπού η κοινοπραξία περιλαμβάνει φορείς εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες που θα συμβάλλουν με την εμπειρία τους ενώ το Πανεπιστήμιο Πατρών, ως τεχνικός φορέας και συντονιστής του έργου, θα αναπτύξει το ειδικό λογισμικό.

Στο πιο πάνω πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος εκτός από την  Κύπρο, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πολωνία και η Λετονία .

Η Λεμεσός και το Ειδικό σχολείο του Παιδικού Αναρρωτηρίου θα φιλοξενήσει μεγάλο αριθμό ατόμων από τις πιο πάνω χώρες τον Ιανουάριο του 2020 για ένα σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών όσο αφορά την ενσωμάτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης δίνοντας ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην επιστήμη της αστρονομίας.

Πέρα από τους άμεσα οφελούμενους, τους έχοντες προβλήματα όρασης και τα άτομα ΑΜΕΑ, το έργο θα παραγάγει εργαλεία τα οποία θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι επαγγελματίες της ειδικής εκπαίδευσης ως βοηθήματα διδασκαλίας της επιστήμης.

Τέλος, στα πλαίσια του έργου δημιουργείται μια βιώσιμη συνεργασία κάθε μορφής μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων που θα παρακολουθεί και θα προσαρμόζει τις αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τομέα, να διευκολυνθεί η διακρατική κινητικότητα μεταξύ των ενδιαφερομένων τομέων και να παρέχονται εγκάρσιες δεξιότητες, όπως και καθοδήγηση σταδιοδρομίας, δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας και πρόσβαση στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας έτσι τη δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης.

Συντονίστρια  προγράμματος  Ειδικού σχολείου:
Παναγιωτα Ροτσίδου   Μουσικοθεραπεύτρια  ΒΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ.

Τελευταία (66) άρθρα σχετικά με Προσβάσεις Α.Μ.Ε.Α