Υπουργείο Εργασίας:
Tuesday 02/02/2021

Υπουργείο Εργασίας:

Διευκρινίσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς των ειδικών επιδομάτων

Διευκρινίσεις σε σχέση με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που καταθέτουν οι αιτητές για τα ειδικά σχέδια, δίνει το Υπουργείο Εργασίας.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο, απευθύνει έκκληση σε λογιστικά γραφεία τα οποία υποβοηθούν πελάτες τους για την υποβολή αιτήσεων για τα ειδικά επιδόματα Covid-19 και δεν έχουν υποβάλει μέχρι τώρα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για τους πελάτες τους, όπως προχωρήσουν με την υποβολή της κατάλληλης Δήλωσης Στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες διευκρινήσεις:

Για Φυσικά Πρόσωπα που δεν είναι εργοδότες για τα οποία θα υποβληθούν αιτήσεις ΕΕΑ5 ή ΕΕΑ8 θα πρέπει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού να δηλωθούν με την υποβολή του εντύπου ΕΕΑ6.

Για Εργοδότες (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα με ΑΜΕ) για τους οποίους θα  υποβληθεί οποιαδήποτε άλλη αίτηση (ΕEΑ3, ΕEΑ4, ΕEΑ9, ΕEΑ10, ΕEΑ11, ΕEΑ13, ΕEΑ14, ΕEΑ15, ΕEΑ16) θα πρέπει τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού να δηλωθούν με την υποβολή του εντύπου ΕΕΑ12. Τονίζεται ότι στην περίπτωση που εργοδότης είναι Φυσικό Πρόσωπο και δηλώθηκε με το έντυπο ΕΕΑ6 ο τραπεζικός λογαριασμός του απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή του εντύπου ΕΕΑ12, έστω και εάν θα δηλωθεί ο ίδιος λογαριασμός, προκειμένου ο λογαριασμός αυτός να συνδεθεί με το ΑΜΕ που διατηρεί το Φυσικό Πρόσωπο ως Εργοδότης.

Στις περιπτώσεις που θα υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις για τον ίδιο εργοδότη με διαφορετικό ΑΜΕ, επειδή δραστηριοποιείται σε διαφορετικές επαρχίες, θα πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή δήλωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού ΕΕΑ12 για κάθε  ΑΜΕ.

Τα έντυπα ΕEΑ6 και ΕEΑ12 για υποβολή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού μπορούν να υποβληθούν από την ιστοσελίδα www.coronavirus.gov.cy οποιαδήποτε χρονική στιγμή ανεξάρτητα από την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για καταβολή επιδομάτων.

Τα στοιχεία ταυτοποίησης Φυσικών και Νομικών προσώπων που θα δηλωθούν στην αίτηση (Αριθμός εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών για νομικά πρόσωπα και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή/και Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού ή/και Αριθμός Διαβατηρίου για Φυσικά Πρόσωπα) θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον Αριθμό με τον οποίο είναι ταυτοποιημένος ο τραπεζικός λογαριασμός τους στην τράπεζα.

Επίσης σε δεύτερη ανακοίνωσή του, διευκρινίζει εξάλλου πως φυσικά πρόσωπα που δεν είναι εργοδότες δηλαδή υποβάλλουν αιτήσεις ΕΕΑ5 ή ΕΕΑ8 θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, υποβάλλοντας το έντυπο ΕΕΑ6.

Εργοδότες (Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα με ΑΜΕ) που υποβάλλουν οποιαδήποτε άλλη αίτηση (ΕΕΑ3, ΕΕΑ4, ΕΕΑ9, ΕΕΑ10, ΕΕΑ11, ΕΕΑ13, ΕΕΑ14, ΕΕΑ15, ΕΕΑ16) θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού υποβάλλοντας το έντυπο ΕΕΑ12.Τονίζεται ότι στην περίπτωση που εργοδότης είναι  Φυσικό Πρόσωπο το οποίο δήλωσε με το έντυπο ΕΕΑ6 τον τραπεζικό του λογαριασμό θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλει το έντυπο ΕΕΑ12, έστω και εάν θα δηλώσει τον ίδιο λογαριασμό,  προκειμένου ο λογαριασμός αυτός να συνδεθεί με το ΑΜΕ που διατηρεί το Φυσικό Πρόσωπο ως Εργοδότης.

Στις περιπτώσεις που ο ίδιος εργοδότης υποβάλλει ξεχωριστές αιτήσεις με διαφορετικό ΑΜΕ, επειδή δραστηριοποιείται σε διαφορετικές επαρχίες, θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση τραπεζικού λογαριασμού ΕΕΑ12  για κάθε  ΑΜΕ.

Τα έντυπα ΕΕΑ6 και ΕΕΑ12 για υποβολή στοιχείων τραπεζικού μπορούν να υποβληθούν από την ιστοσελίδα www.coronavirus.gov.cyοποιαδήποτε χρονική στιγμή ανεξάρτητα από την περίοδο υποβολής των αιτήσεων για καταβολή επιδομάτων.

Οι αιτητές θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία ταυτοποίησής τους που θα δηλωθούν στην αίτηση (Aριθμός εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών για νομικά πρόσωπα και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή/και Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού ή/και Αριθμός Διαβατηρίου για Φυσικά Πρόσωπα) περιλαμβάνουν τον Aριθμό με τον οποίο είναι ταυτοποιημένος ο τραπεζικός λογαριασμός τους στην τράπεζα.

 

 

 

ΠΗΓΗ: reporter