Δίνει τίτλους ιδιοκτησίας σε προσφυγικά η Κυβέρνηση

Δίνει τίτλους ιδιοκτησίας σε προσφυγικά η Κυβέρνηση

Διορισμοί σε τρία συμβούλια

Αποφάσεις που έλαβε το Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Νιόβη Παρισσινού, μεταξύ των οποίων είναι η παροχή τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς, καθώς επίσης και διορισμούς προσώπων σε τρία συμβούλια

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε  η μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης σε Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης η οποία θα λειτουργεί ως δεύτερη Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, υπό την πολιτική εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, επίσης, την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας σε εκτοπισθέντες δικαιούχους που διαμένουν σε Κυβερνητικούς Οικισμούς Στέγασης Εκτοπισθέντων, και για Κυβερνητικά Οικόπεδα Αυτοστέγασης. Συνολικά αφορούν 160,5 μονάδες σε 199 δικαιούχους παγκύπρια.

Το Υπουργικό Συμβούλιο κατόπιν υποβολής αιτήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ενέκρινε τη δημιουργία έδρας Κυπριακών Σπουδών στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι η προαγωγή της γνώσης των φοιτητών και της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, η προώθηση της έρευνας για την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου, η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων άλλων χωρών, η παροχή εξειδικευμένης γνώσης για Κυπριακά θέματα σε ενδιαφερόμενους ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης άλλων χωρών, με τα οποία έχει συνεργασία το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, για το Κυπριακό πρόβλημα,

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τους εξής διορισμούς:

· Συμβούλιο Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών για την περίοδο από 15/11/2021 μέχρι 14/11/2023. Ειρήνη Παπαθεοδούλου, Μαρία Ευαγγέλου, Μαρία Παπαντωνίου, Παναγιώτα Χριστοδούλου, Γιώργος Ευσταθίου, Θάλεια Ευδοκίμου και Άντρεα Παναγιώτου.

· Συμβούλιο Εγγραφής Λογοπαθολόγων για περίοδο δύο χρόνων.

Άντρη Πιτσιλλίδου – Μιχαηλίδου, Κωνσταντίνο Χ’’ Θωμά, Αννίτα    Κουσουλίδου, Έλενα Γιάγκου, Έλενα Θεοδώρου, Μαρίνα Λάμπου και Μαρίνα Χαραλάμπους.

· Αντιπρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου από 15/11/2021 μέχρι 04/05/2024 Αντρούλα Βασιλείου.

 

 

Πηγη: reporter cy