Μέχρι και 100% η στήριξη στις επιχειρήσεις που κλείνουν
Thursday 05/11/2020

Μέχρι και 100% η στήριξη στις επιχειρήσεις που κλείνουν

Επιδόματα σε ευπαθείς ομάδες, άνεργους και αυτοτελώς εργαζόμενους

Δέσμη μέτρων περαιτέρω προστασίας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, ανακοινώνει αυτή την ώρα η Υπουργός Εργασίας. Πέραν των 60.000 εργαζομένων, αλλά και ανέργων, θα στηριχθούν μέσω των ειδικών σχεδίων στήριξης της απασχόλησης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο διάγγελμα που απηύθυνε προς τον κυπριακό λαό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, το βράδυ της Τετάρτης, στο πλαίσιο των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση για την αναχαίτιση της διασποράς του ιού, η κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου θα ανακοινώνει το μεσημέρι της Πέμπτης στο Προεδρικό Μέγαρο τους σχεδιασμούς στήριξης των επηρεαζόμενων τομέων εργασίας. 

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να προχωρήσει σε εξαγγελία σχεδίων για κάλυψη των λειτουργικών εξόδων επιχειρήσεων των οποίων ο κύκλος εργασιών έχει επηρεαστεί και ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Τα σχέδια συνοψίζονται σε τρεις κατηγορίες:


Α. Στήριξη τουριστικής βιομηχανίας και επιχειρήσεων, εργαζομένων που συνδέονται με αυτή τη βιομηχανία

Ειδικό σχέδιο ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων και ειδικό σχέδιο οικονομικών δραστηριοτήτων που επηρεάζονται άμεσα από τον τουρισμό, όπως τουριστικά πρακτορεία.

Το σχέδιο θα έχει ισχύ από 1 Νοεμβρίου 2020 μέχρι 31 Μαρτίου 2021. Θα παρέχεται στήριξη μέχρι και 97% του συνόλου του προσωπικού επιχειρήσεων που θα αναστείλουν εντελώς τις δραστηριότητες τους.

Στήριξη 97% για ξενοδοχεία που θα παραμείνουν κλειστά.
Σημειώνεται ότι για όσα ξενοδοχεία δεν θα λειτουργήσουν την χειμερινή περίοδο, θα στηριχθεί μέχρι το 97% του προσωπικού.

Στήριξη μέχρι 90% του προσωπικού ξενοδοχείων που θα παραμείνουν ανοιχτά.
Σημαντικό κίνητρο για διατήρηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και μη επιδότηση της ανεργίας, αλλά της απασχόλησης, αποτελεί το γεγονός ότι θα παρέχεται στήριξη μέχρι 90% του προσωπικού ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει επιδότηση 65% του προσωπικού.

Εξάλλου για τουριστικά πρακτορεία, θα επεκταθεί η επιδότηση εργαζομένων στο 90% του συνόλου.

Στο 100% θα ανέρχεται η στήριξη για επιχειρήσεις που εργοδοτούν μέχρι τρία άτομα.
 
Β. Στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που τελούν υπό υποχρεωτική ή πλήρη αναστολή ή επιχειρήσεις που συνδέονται με αυτές

Για αυτές τις περιπτώσεις έχουν εκπονηθεί δύο επιπρόσθετα ειδικά σχέδια με διάρκεια από 1η Νοεμβρίου 2020 μέχρι την εκπνοή της ημερομηνίας απαγόρευσης που περιέχεται στο διάταγμα του Υπουργού Υγείας.

Στο σχέδιο αυτό θα συμμετέχουν επιχειρήσεις που επηρεάζονται από την πλήρη αναστολή εργασιών.

Θα παρέχεται στήριξη 97% ή 100% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Διαφοροποίηση αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που συνδέονται με επιχειρήσεις, οι οποίες τελούν υπό πλήρη αναστολή, αλλά έχουν υποστεί μείωση κύκλου εργασιών πέραν του 80% λόγω των περιοριστικών μέτρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορούν να περιληφθούν στο σχέδιο πλήρους αναστολής με επιδότηση πέραν του 80% των εργαζομένων.

Γ. Σχέδιο για στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων που λόγω των μέτρων έχουν υποστεί μείωση κύκλου εργασιών 40%

Θα παρέχεται στήριξη του 50% των εργαζομένων. Παραδείγματα αποτελούν επιχειρήσεις, όπως φωτογραφεία και παιδοκομικοί σταθμοί.

Εξάλλου, συνεχίζεται η στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιχείρηση που εργοδοτεί μέχρι τρεις εργαζομένους, η στήριξη ανέρχεται στο 100% για όλους τους εργαζομένους.
 
Στήριξη ανέργων
Για όσους ανέργους εξάντλησαν το επίδομα από τον Φεβρουάριο, Μάρτιο, λαμβάνοντας έξι μήνες απεργιακό επίδομα, έχει επεκταθεί η διάρκεια των έξι μηνών, έτσι ώστε κανένας άνεργος να μην μείνει χωρίς εισόδημα.
 
Στήριξη αυτοτελώς εργαζομένων προσώπων
Θα συνεχιστεί η στήριξη για όλα αυτά τα πρόσωπα, με μικρότερο ποσό τα €300 και μέγιστο ποσό τα €900 για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.
 
Επίδομα ασθενείας σε ευπαθείς ομάδες
Όσον αφορά ευπαθείς ομάδες, που με βάση σύσταση του Υπουργείου Υγείας, θα πρέπει να παραμείνουν σπίτι και να εργαστούν από εκεί, σε περίπτωση που η φύση της δουλειάς τους δεν τους επιτρέπει να ακολουθήσουν τις συστάσεις της τηλεργασίας (πχ πωλήτρια), τότε σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος θα μπορεί να λαμβάνει επίδομα ασθενείας.