Νέος τετραψήφιος αριθμός για θέματα COVID 19 στην Κύπρο

Νέος τετραψήφιος αριθμός για θέματα COVID 19 στην Κύπρο

Για άμεση εξυπηρέτηση του κοινού

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών, και ειδικότερα υπό τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει σήμερα η κυπριακή κοινωνία, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνει τη λειτουργία Κέντρου Τηλεξυπηρέτησης(ΚΤΕ) 1474 για ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με τον COVID-19 και άπτονται των αρμοδιοτήτων του συνόλου της Κυβέρνησης.

Σκοπός του Κέντρου είναι να προσφέρει στο κοινό άμεση, έγκυρη και σφαιρική πληροφόρηση – γενικής φύσεως - αναφορικά με τα μέτρα για διαχείριση της πανδημίας COVID-19 (περιοριστικά μέτρα, διατάγματα, προγράμματα στήριξης, ταξιδιωτικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, υγειονομικά πρωτόκολλα για εργασιακούς χώρους κ.α.). Διευκρινίζεται ότι η χρήση του 1474 από το κοινό περιορίζεται σε θέματα σχετικά με  την πανδημία.

Η εν λόγω υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στους πολίτες από τις 08:00π.μ. μέχρι και τις 8:00μ.μ., Δευτέρα με Κυριακή, ως ακολούθως:

  • Από κυπριακό αριθμό: 1474
  • Από αριθμό εξωτερικού: +357 22 285757
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: covid19@dmrid.gov.cy

Σε περίπτωση που χρειάζονται επιπρόσθετες διευκρινήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, θα τυγχάνουν διαχείρισης εντός εύλογου χρονικού