Σε ισχύ ο νόμος για τους εργοδοτούμενους στην οικοδομική βιομηχανία
Tuesday 05/01/2021

Σε ισχύ ο νόμος για τους εργοδοτούμενους στην οικοδομική βιομηχανία

Έχει ψηφιστεί και τεθεί σε ισχύ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι έχει ψηφιστεί και τεθεί σε ισχύ ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί Οροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020 (Ν. 52(Ι)/2020).

Με τον Νόμο, κατοχυρώνονται οι κυριότεροι όροι εργοδότησης στην οικοδομική βιομηχανία. Συγκεκριμένα, οι ώρες εργασίας, υπερωρίες, γιορτές/αργίες, το ταμείο προνοίας και το φιλοδώρημα θα ισχύουν για όλη την οικοδομική βιομηχανία, όπως έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργοδοτών και εργοδοτουμένων, στο πλαίσιο της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης.

Ο Νόμος αυτούσιος βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: www.mlsi.gov.cy/dlr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα:

  • 22803100
  • 22803104
  • 22803106
  • 25819440
  • 25819820
  • 24817800
  • 24817801
  • 26822614