Στον Αγρό ετοιμάζουν (από τώρα) ένα μοναδικό

Στον Αγρό ετοιμάζουν (από τώρα) ένα μοναδικό

... χριστουγεννιάτικο χωριό

Το Υφυπουργείο Τουρισμού προγραμματίζει την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου χωριού μεγάλης εμβέλειας, αντίστοιχου με τα Christmas markets του εξωτερικού, στην Κοινότητα Αγρού, το οποίο θα λειτουργεί από τις 26 Νοεμβρίου 2021 μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου 2022 από τις 10:00 μέχρι τις 18:00.

2. Στον χώρο του Χριστουγεννιάτικου χωριού θα υπάρχουν ξύλινα περίπτερα για να διατεθούν σε ενδιαφερόμενους για σχετική χρήση. Δεν απαιτείται η καταβολή αντιτίμου για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των περιπτέρων στους ενδιαφερόμενους. Τα περίπτερα που θα διατεθούν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  1. 15 περίπτερα για φαγητό και ποτό (food & drinks) - με πρόνοια για κουζίνα η οποία θα περιλαμβάνει μικρό ψυγείο, μάτια γκαζιού και νεροχύτη -, και
  2.  8 περίπτερα για δημιουργικές δραστηριότητες/ καλλιτεχνήματα προς πώληση (arts & crafts).

- Όλα τα περίπτερα περιλαμβάνουν εσωτερική θερμάστρα.

- Τα έξοδα παροχής και κατανάλωσης ηλεκτρισμού και νερού θα καλύπτονται από το Υφυπουργείο.

- Σημειώνεται ότι ο χώρος της εκδήλωσης θα επιβλέπεται από ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας.

- Οποιoσδήποτε επιπλέον εξοπλισμός του περιπτέρου απαιτείται για την παρασκευή των προϊόντων food & drinks και για την κατασκευή art & crafts θα πρέπει να εξασφαλιστεί από τους ενδιαφερόμενους.

3. Τόπος και Προθεσμία Υποβολής Αίτησης
Η αίτηση για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου στο Χριστουγεννιάτικο χωριό περιέχει τις πληροφορίες/έγγραφα που αναφέρονται στις παραγράφους 5(3) και 6(3) και πρέπει να υποβληθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση msokratous@visitcyprus.com μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2021 με ευθύνη των αιτητών να επιβεβαιώσουν την παραλαβή.

(1) Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης περιπτέρου food and drinks στο Χριστουγεννιάτικο χωριό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ισχύουσα Άδεια Λειτουργίας Κέντρου Αναψυχής από το Υφυπουργείο Τουρισμού και είναι καταχωρημένα ως επιχειρήσεις τροφίμων στο Μητρώο επιχειρήσεων τροφίμων που τηρεί ο Διευθυντής του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: check in cyprus