Σχέδια για εισαγωγή τραμ στη Λεμεσό
Tuesday 22/09/2020

Σχέδια για εισαγωγή τραμ στη Λεμεσό

Σύνδεση με άλλες πόλεις της Κύπρου

Τα μελλοντικά σχέδια για την εισαγωγή τραμ στην Κύπρο και τη σιδηροδρομική σύνδεση των πόλεων, των λιμανιών και των αεροδρομίων, ανέπτυξε μεταξύ άλλων στη σημερινή τηλεδιάσκεψη στο Συνέδριο των ομολόγων του της ΕΕ, ο Υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος.

Ο κ. Καρούσος ανέφερε στους ομολόγους του πως η Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζει ότι οι σιδηρόδρομοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων, για μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Ο Υπουργός επεσήμανε ότι για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ, θα πρέπει να ενισχυθεί τόσο ο ρόλος των σιδηροδρόμων αλλά και άλλων εναλλακτικών μέσων κινητικότητας καθώς επίσης και ότι οι σιδηρόδρομοι μπορούν να συμβάλλουν στην εκπλήρωση της πολιτικής για τον έλεγχο των αρνητικών επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

«Η Κύπρος είναι νησιωτικό κράτος και δε διαθέτει σιδηροδρομική υποδομή ακόμη. Ωστόσο, έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες μελέτες και έχει μελλοντικά σχέδια για την εισαγωγή τραμ σε πυκνές αστικές περιοχές καθώς επίσης σιδηροδρομική σύνδεση που θα συνδέει τις κύριες πόλεις καθώς επίσης τα διεθνή λιμάνια και αεροδρόμια του νησιού» επεσήμανε ο κ. Καρούσος.  

Ο κ. Καρούσος αναφέρθηκε ακόμη και στην πρωτοβουλία Shift2Rail ως ευκαιρία χρηματοδότησης των παραπάνω σχεδίων το κόστος των οποίων εκτιμάται στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και το απαιτούμενο επίπεδο κρατικής χρηματοδότησης εκτιμάται στο 50 % από αυτό.  «Τέτοιες προσπάθειες είναι απόλυτα συμβατές με τους στόχους της Λευκής Βίβλου που αφορά στις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων.  Μέσω της σύνδεσης όλων των βασικών αεροδρομίων και λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο έως το 2050 και της σιδηροδρομικής σύνδεσης στις αστικές περιοχές με τη χρήση τραμ τελευταίας τεχνολογίας,   δύναται να μειωθεί κατά το ήμισυ η  χρήση αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιούν «συμβατικά καύσιμα» επεσήμανε ο κ. Καρούσος.

Τέλος, ο Υπουργός ανέφερε ότι η Κύπρος υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων.