Τρία νέα στεγαστικά σχέδια για ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες

Τρία νέα στεγαστικά σχέδια για ορεινές και απομακρυσμένες κοινότητες

Οικονομική ενίσχυση

Σε εξαγγελία ενός συνολικού πακέτου στεγαστικών σχεδίων προχώρησε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, αφότου προηγουμένως εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Το σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 258 κοινότητες με σκοπό να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αστυφιλίας και να υποστηριχθούν οι ανάγκες στέγασης νέων οικογενειών ή και επενδύσεων σε ορεινές κοινότητες.

Εξαγγέλλοντας το νέο σχέδιο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε επιγραμματικά στα όσα έγιναν μέχρι σήμερα από την Κυβέρνηση για τις ορεινές και ακριτικές κοινότητες, καθώς επίσης και σε έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και αφορούν τους τομείς της υγείας, της παιδείας, του τουρισμού και του πολιτισμού.

 

Στεγαστική Πολιτική

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξαγγέλλει σήμερα δυο νέα στεγαστικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την πολιτική στέγασης της Κυβέρνησης. Στόχος η οικονομική στήριξη των κατοίκων Κοινοτήτων ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και όσων θα επιθυμούσαν να κατοικήσουν σε αυτές, για απόκτηση μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας, συντείνοντας ταυτόχρονα στην τόνωση και αναζωογόνηση αυτών των περιοχών.  

1.   Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

Το πρώτο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, το οποίο αποτελεί τη βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου που για πρώτη φορά είχε τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 και από το οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226 αιτητές με δαπάνη €6,5 εκατομμυρίων.

Το νέο Σχέδιο επεκτείνεται σε 130 πρόσθετες Κοινότητες καλύπτοντας πλέον 258 συνολικά Κοινότητες. Διακρίνεται από σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες που το καθιστούν πιο ελκυστικό. Αξιοσημείωτη είναι και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.  

Η οικονομική βοήθεια σε μονήρη άτομα, ζευγάρια, αλλά και οικογένειες ανέρχεται μέχρι και €55.000, ενώ προσφέρονται πρόσθετα ποσά μέχρι €15.000 στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών κατασκευών όπως π.χ. τοίχων αντιστήριξης, καθώς και μέχρι €10.000 για άτομα με αναπηρίες.  

Kριτήρια επιλογής των κοινοτήτων

 • Υψόμετρο πέραν των 500 μ.
 • Απόσταση πέραν των 40 χλμ. από αστικό κέντρο
 • Πληθυσμός κάτω από 500 κατοίκους (απογραφή 2011) και σε απόσταση πέραν των 30 χλμ. από αστικό κέντρο
 • Πληθυσμός κάτω από 500 κατοίκους (απογραφή 2011) και
 • Με μείωση πληθυσμού 10% από 2011 σε σχέση με 2001 ή 20% σε σχέση 1992


2.   Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

Το δεύτερο σχέδιο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο σχέδιο, το οποίο στην ουσία έρχεται να επεκτείνει και να συμπληρώσει τη στεγαστική μας πολιτική σε όλες τις υπόλοιπες Κοινότητες και όλη την ύπαιθρο, που δεν καλύπτονται με το προηγούμενο Σχέδιο. Με το νέο αυτό Σχέδιο επωφελούνται πρόσθετες 128 Κοινότητες με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται μέχρι και €20.000 για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και άνω και μέχρι €15.000 για μονήρη άτομα και οικογένειες μέχρι τρία άτομα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, και για τα δυο στεγαστικά σχέδια, ορίστηκε η 1η Μαρτίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Ενιαία εισοδηματικά κριτήρια - *Όλες οι περιοχές των 2 Σχεδίων (εκτός ειδικής κατηγορίας)

 • Μονήρες άτομο €25.000
 • Ζεύγος / Μονογονεϊκή Οικογένεια (Οικογένεια 2 ατόμων) €45.000
 • Οικογένεια 3 ατόμων €50.000
 • Οικογένεια 4 ατόμων €55.000
 • Οικογένεια 5 ή περισσότερων ατόμων €65.000

ΑΛΛΑ ΕΝΙΑΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Ο Δικαιούχος χρησιμοποιεί την κατοικία για μόνιμη ιδιοκατοίκηση για 10 τουλάχιστον χρόνια
 • Ο Δικαιούχος ή ο σύζυγος/συμβίος δεν έλαβε/αν προηγουμένως άλλη κρατική στεγαστική ενίσχυση/όφελος (εξαιρείται επιδότηση επιτοκίου στεγαστικού δανείου και επιδότηση ενοικίου)
 • Ο Δικαιούχος ή ο σύζυγος/συμβίος δεν κατέχει/ουν ή δεν κατείχαν τα προηγούμενα 5 χρόνια άλλη ιδιόκτητη κατοικία
 • Ο Δικαιούχος ή ο σύζυγος/συμβίος δεν έχει/ουν αιτηθεί και στα στεγαστικά σχέδια της Υπηρεσίας
 • Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισμένων
 • Το υπό ανάπτυξη ή εξέταση τεμάχιο/α είναι εντός ορίων οικιστικής ζώνης/περιοχής
 • Έχει εξασφαλιστεί άδεια οικοδομής
 • Το μέγιστο ωφέλιμο εμβαδόν της κατοικίας δεν ξεπερνά τα 200 τ.µ. και για απόκτηση υφιστάμενης τα 250 τ.μ.
 • Αιτήσεις που περιλαμβάνουν κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής απορρίπτονται
 • Απαιτείται τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων

Σημείωση: Για το Στεγαστικό Σχέδιο των 128 Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου (και μόνον) ο Δικαιούχος ή ο σύζυγος/συμβίος δεν πρέπει να έχει/ουν άλλο τεμάχιο γης εντός της τοπικής αρχής που θα κατοικήσουν ή σε όμορη κοινότητα/δήμο.

Επιδόματα

Πέραν από αυτά τα δύο Σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρεί με ένα επιπλέον νέο σχέδιο που δίνει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους, ώστε συμπληρωματικά και αθροιστικά να βοηθηθούν ακόμη πιο αποφασιστικά, αφού τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους.

Πιο συγκεκριμένα, με το Σχέδιο αυτό παραχωρείται ελάχιστο ετήσιο επίδομα €400 στους μόνιμα διαμένοντες σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλ. από αστικό κέντρο με τοεπίδομα να αυξάνεται κλιμακωτά αναλόγως της απόστασης, φτάνοντας μέχρι και τα €600. Στόχος μας να βοηθήσουμε στην κάλυψη μέρους του κόστους μετάβασης στα αστικά κέντρα, για σκοπούς εργασίας ή πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες. Το επίδομα αυτό καλύπτει 101 κοινότητες και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 2 Απριλίου 2021.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίδομα αυτό, προσφέρεται πρόσθετα από το επίδομα που ήδη παραχωρείται στους μόνιμα διαμένοντες κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ., και το οποίο ήδη αφορά 110 κοινότητες.

 

 

πηγη: alpha news