Υλοποιείται το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου - CCRI

Υλοποιείται το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου - CCRI

Ένα σημαντικότατο έργο για την κοινωνία μας αλλά και για την ανθρωπότητα

Το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου – CCRI, στοχεύει να καταστεί ένα κορυφαίο Κέντρο Έρευνας Καρκίνου, δημιουργώντας γέφυρες επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων με άλλα Κέντρα στο εξωτερικό και στην Κύπρο, προσφέροντας παράλληλα ευκαιρίες κατάρτισης και εξειδίκευσης σε νέους επιστήμονες. Το Ινστιτούτο στοχεύει περαιτέρω να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο Ερευνητικής Αριστείας σε θέματα καρκίνου, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την Κύπρο ως κέντρο έρευνας για τον καρκίνο και θεραπείας των ασθενών, καθώς και σε εκκολαπτήριο νέων επιστημόνων.

Για το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου, μιλήσαμε με τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, τέως πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου ο οποίος μας είπε: “Το Ινστιτούτο καρκίνου έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό. Μέχρι σήμερα ο τόπο μας κάλυπτε το κλινικό θεραπευτικό μέρος καθώς και το διαγνωστικό. Η δημιουργία του Ινστιτούτου για να την ερευνητική πλευρά του καρκίνου στον τόπο μας ήταν κάτι που έλειπε σημαντικά. Η πρόληψη για παράδειγμα απαιτεί να έχεις στοιχεία από ερευνητικές δομές.

Το Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου Κύπρου, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, μια κοινοπραξία του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου. Είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο διορίζονται 4 μέλη από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, 3 από το Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου, 3 από το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα και ένα από την οικογένεια των δωρητών, Καίτης και Γιώργου Δαυίδ. Το CCRI διαθέτει επίσης ένα επιστημονικό συμβούλιο το οποίο θα δίνει τις επιστημονικές ερευνητικές κατευθύνσεις. Επιπλέον θα βοηθήσει στην διεθνή δικτύωση του Ινστιτούτου.

 «Στόχος είναι να φτιάξουμε ένα Ινστιτούτο που θα γίνει γνωστό διεθνώς ως πρωτοποριακό για έρευνα παγκόσμιας εμβέλειας, που θα ανοίγει δρόμους και θα εκπαιδεύει νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θα προσελκύσει επιστήμονες από τη Διασπορά και όχι μόνο. Θα είναι φυτώριο. Πολύ σύντομα θα υπογράψουμε συνεργασίες με παρόμοια Ινστιτούτα Καρκίνου σε διάφορες χώρες του κόσμου και θα έχουμε ομάδες τις οποίες θα συντονίζουν διεθνούς φήμης ερευνητές, είτε ως επισκέπτες καθηγητές είτε μέσω εκπροσώπου τους που θα τοποθετηθεί και θα εργάζεται στο CCRI. Υπάρχουν επίσης σημαντικές αναπτυξιακές συμφωνίες με οργανισμούς για τις οποίες θα αναφερθούμε σε μεταγενέστερο στάδιο».

Βασικότεροι σκοποί του Ινστιτούτου είναι:

•Η προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στο χώρο της ογκολογίας.

•Η δημιουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού κέντρου για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου πρωτοποριακής έρευνας στον ευρύτερο τομέα της ογκολογίας.

•Η προσέλκυση και προώθηση της συμμετοχής νέων επιστημόνων στη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον ευρύτερο τομέα της ογκολογίας.

•Η προώθηση της επιστημονικής, ερευνητικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας ανάμεσα σε κλινικούς, ακαδημαϊκούς και άλλους ερευνητικούς φορείς από την Κύπρο και το εξωτερικό.

•Η στήριξη και εποπτεία νέων επιστημόνων μεταδιδακτορικού επιπέδου για τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας  στους σχετικούς τομείς.

•Η συνεργασία με ιατρικά ιδρύματα και οργανισμούς για τη διεξαγωγή κλινικής έρευνας και τη μεταφορά και εφαρμογή νέας επιστημονικής γνώσης και βέλτιστων πρακτικών στον κλινικό χώρο.

•Η προσέλκυση εξωτερικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη νέων και διεπιστημονικών πεδίων έρευνας.

Οι ερευνητικές ομάδες, του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου, ξεκίνησαν ήδη τις επιστημονικές τους εργασίες σε προσωρινές εγκαταστάσεις του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, ενώ οι επίσημες κτηριακές του εγκαταστάσεις αναμένονται να ολοκληρωθούν προς το τέλος του 2021, στο νότιο τμήμα της Πανεπιστημιούπολης που θα αποτελέσει και την Α’ Φάση της κτιριακής υποδομής του Ινστιτούτου. Πρόκειται για σύγχρονες υποδομές που σχεδιάστηκαν στα πρότυπα παρόμοιων ινστιτούτων σε χώρες της Ευρώπης. Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι σύντομα θα προκηρυχτούν και οι πρώτες θέσεις ερευνητών. Προσβλέπουμε πολύ σε νέους και ταλαντούχους επιστήμονες από την Κύπρο αλλά και την διασπορά.

Σχετικά με την χρηματοδότηση του Ιδρύματος ο κ. Χριστοφίδης μας ανέφερε ότι στόχος είναι η προσέλκυση μεγάλων ανταγωνιστικών κονδυλίων  από το επόμενο ερευνητικό πλαίσιο της ΕΕ που αρχίζει το 2020-21 και παρέχει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα σε θέματα καρκίνου. Παράλληλα, διεξάγεται μια εκστρατεία για προσέλκυση μεγάλων ερευνητικών δωρεών η οποία βρίσκεται σε καλό δρόμο.

Τα οφέλη για την Κύπρο από την δημιουργία του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου, πολλά και σημαντικά: Ανάπτυξη κουλτούρας έρευνας, προσέλκυση ευρωπαϊκών κονδυλίων και αναγνωρισμένων επιστημόνων, ανάδειξη της Κύπρος στον τομέα της έρευνας και της εκπαίδευσης καθιστώντας την προορισμό διεξαγωγής επιστημονικών συνεδρίων, επιστημονικού τουρισμού και μέρος για δημιουργία ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων τα οποία φέρνουν γενικότερα οφέλη στην εγχώρια οικονομία όπως, ανάπτυξη, εξέλιξη, πρόοδο και ευημερία και συνάμα βοηθά την κοινωνία μας, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα.