Αρχιεπίσκοπος:

Αρχιεπίσκοπος:

Νέα αίτηση Αρχιεπισκοπής για πεντάστερο οκταώροφο ξενοδοχείο στην παραλία της Γεροσκήπου

Τρία χρόνια μετά την αίτηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου για το μεγαλεπήβολο έργο στη Γεροσκήπου, επανέρχεται αυτή τη φορά με νέα αίτηση που αφορά την κατασκευή και λειτουργία οκταώροφου ξενοδοχείου 5 αστέρων. Όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Φιλελεύθερος, προς το σκοπό αυτό έχει υποβληθεί αίτηση έκθεση πληροφοριών για το έργο η οποία αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση. Σύμφωνα με τους μελετητές, το κόστος του όλου έργου θα ανέλθει στα €100 εκατ. και θα ολοκληρωθεί σε 2,5 χρόνια μετά την έναρξη εργασιών αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί η άδεια οικοδομής.

Το ξενοδοχείο θα κτιστεί τελικά πάνω από τα κατάλοιπα αρχαίου υδραγωγείου και δεξαμενής, τα οποία όμως θα αναδεικνύονται με την τοποθέτηση προστατευτικού γυαλιού.

Για την εν λόγω ανάπτυξη είχε κατατεθεί Προκαταρκτική Έκθεση Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), τον Αύγουστο του 2017, η οποία συμπεριλάμβανε την ανέγερση δύο οικιστικών πύργων και ξενοδοχειακή μονάδα. Κατόπιν της γνωμάτευσης που εκδόθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018 για την εν λόγω ΠΕΕΠ, η Περιβαλλοντική Αρχή γνωμοδοτούσε μόνο επί της ανάπτυξης που αφορούσε τους δύο πύργους, ενώ σχετικά με την αίτηση για πολεοδομική άδεια που αφορά την ανέγερση του ξενοδοχείου η Περιβαλλοντική Αρχή υπογράμμιζε ότι θα αναμένει με την λήξη των ερευνών των αρχαιοτήτων να τύχει ενημέρωσης των αποτελεσμάτων. 

Αφού προχώρησαν οι αρχαιολογικές έρευνες, τα ευρήματα κοινοποιήθηκαν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή ώστε να ληφθούν υπόψη στον επανασχεδιασμό του ξενοδοχείου. Ακολούθως, η Αρχιεπισκοπή προχώρησε σε επανασχεδιασμό του ξενοδοχείου, και υποβολή νέας αίτησης στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (ΤΠΟ) για τροποποίηση. Τα νέα σχέδια υποβλήθηκαν από το ΤΠΟ στο Τμήμα Αρχαιοτήτων στις 26/5/2020 προς ενημέρωση και απόψεις, όσον αφορά τον τρόπο σχεδιασμού σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων με απαντητική του επιστολή στο ΤΠΟ στις 7/7/2020 ενέκρινε καταρχήν τον νέο σχεδιασμό και έθεσε συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Μετά από κοινοποίηση των νέων σχεδίων και των απόψεων του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο Τμήμα Περιβάλλοντος, το τελευταίο έκρινε ότι για τις αλλαγές χωροθέτησης του έργου αλλά και της μορφής του σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό θα απαιτηθεί υποβολή έκθεσης πληροφοριών.

Το ξενοδοχείο πρόκειται να ανεγερθεί στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Γεροσκήπου επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος, και έχει ως στόχο την παροχή μιας πολυτελούς και αποκλειστικής τουριστικής ανάπτυξης με σκοπό την προσέλκυση τουριστών και επισκεπτών υψηλού επιπέδου και παράλληλα την παροχή υπηρεσιών τελευταίας τεχνολογίας στον τομέα της φιλοξενίας. Η προτεινόμενη ανάπτυξη πρόκειται να ανεγερθεί στο τεμάχιο 280 του Φ/Σχ 51/27Ε1 με έκταση που ανέρχεται στα 33.523m2 και αφορά την κατασκευή μιας ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων και οκτώ ορόφων πλέον ισογείου και κήπου οροφής με συνολικό ύψος που ανέρχεται στα 40,60m. Το εν λόγω ύψος είναι εντός του ορίου των 45m που καθορίζεται με επιστολή του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας ημερομηνίας 1/11/2017, λόγω της γειτνίασης με την ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου Πάφου. Το ξενοδοχείο θα έχει δυναμικότητα 484 κλινών και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κέντρο ευεξίας, αίθουσα χορού, εμπορικά καταστήματα καθώς επίσης και αίθουσα δεξιώσεων. 

Η πρόσβαση στο χώρο της ξενοδοχειακής μονάδας θα μπορεί να πραγματοποιείται από την Λεωφόρο Ποσειδώνος. Η είσοδος στο χώρο του ξενοδοχείου (Lobby) θα πραγματοποιείται από τον υπόγειο χώρο θα υπάρχει ένα σημείο εισόδου πλησίον των χώρων στάθμευσης και για το ισόγειο χώρο θα υπάρχουν δύο σημεία εισόδου όπου βρίσκονται και οι χώροι στάθμευσης. Να σημειωθεί ότι το ένα σημείο πρόσβασης θα διέρχεται με γυάλινη ράμπα πάνω από το Αρχαίο Μνημείο «Κατάλοιπα Αρχαίου Υδραγωγείου και δεξαμενής».

Βάσει της ΠΕΕΠ που υποβλήθηκε στην Περιβαλλοντική Αρχή (25/08/2017) στον αρχικό σχεδιασμό της ξενοδοχειακής της μονάδας Diamond Essence hotel προβλεπόταν η κατασκευή 14 επιπέδων, συμπεριλαμβανομένου ισογείου και υπογείου χώρου με το μέγιστο ύψος του κτιρίου να ανερχόταν στα 53,31m. Το έργο δυναμικότητας 220 δωματίων/σουιτών (περιλαμβανομένων και condos), καταλάβανε συνολική δομημένη επιφάνεια 27.583,40m2. 

Στο φως αρχαία της Ελληνιστικής περιόδου 

Η αναπροσαρμογή των σχεδίων του έργου για να διαμορφωθεί η μορφή στην οποία υποβλήθηκαν τα νέα σχέδια προέκυψαν μετά από συνεχή συνεννόηση και διαβουλεύσεις με το Τμήμα Αρχαιοτήτων, και είναι συνυφασμένος με την προστασία και διατήρηση των αρχαίων μνημείων. Οι ανασκαφικές εργασίες μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την απαντητική επιστολή του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο ΤΠΟ (ημερομηνίας 7/7/2020), έφεραν στο φως τμήματα κτισμάτων και εγκαταστάσεων της Ελληνιστικής περιόδου εκ των οποίων στην περιοχή του υπό εξέταση τεμαχίου βρίσκονται τα ακόλουθα:

• Θεμέλια Οικοδομής – Συγκρότημα κτιρίων ελληνιστικής περιόδου.

• Αγωγός Νερού – Κατάλοιπα αρχαίου υδραγωγείου.

• Δεξαμενή – Κατάλοιπα αρχαίου υδραγωγείου και δεξαμενής.

Στην απαντητική επιστολή του Τμήματος Αρχαιοτήτων στο ΤΠΟ (7/7/2020), αφενός μεν ενέκρινε αρχικά τον νέο σχεδιασμό της υπό εξέταση ξενοδοχειακής μονάδας, αφετέρου δε επισήμανε παρατηρήσεις/ απαιτήσεις και μέτρα ως προς την προστασία των αρχαίων μνημείων κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών.

Αναπροσαρμογή σχεδίων του έργου

Το τεμάχιο που θα ανεγερθεί ξενοδοχείο είχε αρχικά κηρυχθεί ως Αρχαίο Μνημείο Πίνακα «Β» (Αρχαία Μνημεία σε ιδιωτική γη) λόγω ευρημάτων αρχαίων καταλοίπων, αλλά ακολούθως και μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα έχει αποχαρακτηρισθεί. Τα ευρήματα αυτά υποδείκνυαν την ανάγκη δοκιμαστικών αρχαιολογικών τομών από (ή σε συνεργασία με) το Τμήμα Αρχαιοτήτων ώστε να διαπιστωθεί η έκταση την οποία καταλαμβάνουν τα αρχαία κατάλοιπα. Οι εξελίξεις σχετικά με το θέμα, στα πλαίσια εξέτασης της αίτησης για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας (Αύγουστο 2017), για την ανέγερση της ξενοδοχειακής μονάδας και των οικιστικών πύργων αντίστοιχα, φέρουν το Τμήμα Αρχαιοτήτων να έχει εκφράσει τη θέση ότι δε μπορεί να καταθέσει οριστικές απόψεις αν προηγουμένως δεν ολοκληρωθεί διερευνητική ανασκαφή. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν από το 2015, συνεχίστηκαν το 2016 και εντατικοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2017. Όπως είχε δείξει η ανασκαφική διερεύνηση και είχε επιβεβαιώσει η γεωφυσική επισκόπηση που είχε γίνει το 2017 στην περιοχή του τεμαχίου της προτεινόμενης ανάπτυξης, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο μέρος των αρχαίων εγκαταστάσεων βρισκόταν στην περιοχή που θα κτιζόταν το ξενοδοχείο σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.