Η Εκκλησία της Παναγίας και Χρυσοσωτήρος στην Κυπερούντα

Η Εκκλησία της Παναγίας και Χρυσοσωτήρος στην Κυπερούντα

Οι δύο παλαιότερες εκκλησίες που ενώθηκαν σε μία!

Η εκκλησία Παναγίας και Χρυσοσωτήρος βρίσκεται στην Κυπερούντα.Πρόκειται για ένα εκκλησάκι το οποίο, αρχιτεκτονικά ανήκει στον τύπο των δίκλιτων ξυλόστεγων βασιλικών. Στο ναό δεν υπήρχε καμπαναριό μέχρι πρόσφατα και το οποίο προσδέθηκε πρόσφατα. Αν γυρίσει κανείς πίσω χρονικά θα διαπιστώσει ότι στο σημείο εκείνο που σήμερα στέκεται μεγαλόπρεπα το εκκλησάκι, υπήρχαν κάποτε δυο εκκλησίες. Η μια ήταν αφιερωμένη στην Παναγία και η άλλη στο Χρυσοσώτηρα. Οι δυο αυτές εκκλησίες ενώθηκαν και δημιουργήθηκε μια νέα εκκλησία, η οποία ονομαστικέ «Η εκκλησιά Παναγίας και Χρυσοσωτήρος» όπως την γνωρίζουμε σήμερα. 


 

  • Πηγή: http://thevillagexpress.com/tours/tour.php?tour=160&lang=gr
  • Φωτογραφία: 
    • Google label for reused 
    • https://web.facebook.com/pg/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%9A%CF%85%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-912069695531789/photos/?ref=page_internal 
Η Εκκλησία της Παναγίας και Χρυσοσωτήρος στην Κυπερούντα

Η Εκκλησία Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκη Κυπερούντας