Κύπρος: Ενισχύθηκε η ιχνηλάτηση
Wednesday 11/11/2020

Κύπρος: Ενισχύθηκε η ιχνηλάτηση

Τι άλλαξε στη διαδικασία;

Ενισχύθηκε η ομάδα ιχνηλάτησης στο Υπουργείο Υγείας. Η ομάδα ιχνηλάτησης η οποία δέχθηκε μεγάλο βάρος τις τελευταίες βδομάδες λόγω των αυξημένων αριθμών θετικών ατόμων έχει ενισχυθεί και πλέον το βάρος της εστιάζεται στα μεγάλα clusters που έχουν δημιουργηθεί.

Τα δεκάδες κρούσματα στο σφαγείο στη Λευκωσία καθώς και στους οίκους ευγηρίας βρίσκονται στο επίκεντρο της ομάδας και στόχος είναι να εντοπιστούν το συντομότερο οι στενές επαφές και να τεθούν σε περιορισμό αν είναι θετικές.

Στην ομάδα ιχνηλάτησης συνδράμουν πλέον και υπερωριακοί νοσηλευτές καθώς και φοιτητές. Συνολικά, περίπου 25 άτομα εργάζονται σε βάρδιες προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι επαφές των θετικών ατόμων.

Η ομάδα πλέον ενημερώνει μόνο τα θετικά άτομα και τους εργοδότες. Τα άτομα που εντοπίζονται θετικά ακολούθως ενημερώνουν για τις επαφές τους συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο το οποίο αποστέλλουν στην ομάδα ιχνηλάτησης και ακολούθως η ομάδα ενημερώνει το σύστημα. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει αναλάβει τα σχολεία και η ομάδα ιχνηλάτησης δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι.