Κατάλληλος καιρός για εκπαίδευση

Κατάλληλος καιρός για εκπαίδευση

Επιχορηγημένο Διαδικτυακό Σεμινάριο: Διαχείριση απαιτήσεων & Αξιολόγηση κινδύνων (για ασφαλιστές)

Friday 13/11/2020

Το πρόγραμμα εξασφαλίζει 12 μονάδες CPD

Το πρόγραμμα αυτό θα σας βοηθήσεις να βελτιώσετε τις γνώσεις σας και να αναπτύξετε δεξιότητες που χρειάζονται στη διαδικασία διεκπεραίωσης των απαιτήσεων συμπεριλαμβανομένων της γνωστοποίησης μιας απαίτησης της εκτίμησης, του διακανονισμού και άλλων συναφών οικονομικών παραγόντων.

Η ασφάλιση υπάρχει για να πληρώνει απαιτήσεις. Ο βασικός ρόλος της ασφάλισης είναι η παροχή αποζημίωσης. Ένα πρόσωπο ή μια εταιρεία πληρώνει την ασφάλισή του, αναμένοντας ότι θα προστατευτεί οικονομικά στην περίπτωση που συμβεί το χειρότερο. Η αξιοπιστία κάθε ασφαλιστικής εταιρείας βασίζεται αποκλειστικά στην ικανότητα ικανοποίησης των απαιτήσεων κάθε πελάτη της. Θα πρέπει έτσι να διαθέτει άρτια εκπαιδευμένα άτομα που να διαχειρίζονται το θέμα των απαιτήσεων. 

Την άρτια αυτή εκπαίδευση προσφέρει το πρόγραμμα «Διαχείριση απαιτήσεων & Αξιολόγηση κινδύνων» καθώς έχει σχεδιαστεί προσεκτικά για την παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στη διαδικασία μιας επιτυχημένης διεκπεραίωσης απαιτήσεων.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΘΟΥΝ
Αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών και διαδικασιών διαχείρισης απαιτήσεων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται έγκαιρη και δίκαιη αποζημίωση των απαιτητών και μείωση του κόστους απαιτήσεων της εταιρίας

 • Αποτελεσματική διερεύνηση απαιτήσεων περιουσίας, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται ενεργοποίηση των κατάλληλων όρων και εξαιρέσεων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αλλά και εντοπισμός δόλιων απαιτήσεων
 • Αποτελεσματική εκτίμηση κινδύνων περιουσίας μέσω της οποίας επιτυγχάνεται μετριασμός κινδύνων οι οποίοι ενδέχεται να δημιουργήσουν απαίτηση.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ

 • Εισαγωγή στη Διαχείριση Απαιτήσεων και Εκτίμηση Κινδύνων  
 • Στρατηγικές Διαχείρισης Απαιτήσεων
 • Διαδικασίες Διαχείρισης Απαιτήσεων
 • Αποτελεσματική Διερεύνηση Απαιτήσεων Περιουσίας
 • Στάδια Διερεύνησης Απαιτήσεων Περιουσίας
 • Αποτελεσματική Εκτίμηση Κινδύνων Περιουσίας

Διοργανωτές: 

 • UCLAN CYPRUS 
 • TERRAMEDIA INSURANCE TRAINING INSTITUTE

Όροι συμμετοχής:

 1. Η παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής, επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Επιβεβαίωση για την υλοποίηση του προγράμματος καθώς και τα έντυπα της ΑνΑΔ, σας αποστέλλονται 3-4 μέρες πριν την έναρξη του προγράμματος. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η επιβεβαίωση μπορεί να γίνει την τελευταία μέρα πριν την έναρξη του προγράμματος.
 2. Τα έντυπα της ΑνΑΔ πρέπει να αποστέλλονται πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για επιχορήγηση από την ΑνΑΔ, είναι η συμμετοχή των εκπαιδευομένων τουλάχιστον στο 75% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης. Σε περίπτωση συμμετοχής κάτω από το 75%, οι εκπαιδευόμενοι (ή η εταιρεία τους) θα πρέπει επιπρόσθετα να καταβάλουν και το ποσό της επιχορήγησης της ΑνΑΔ.
 4. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία GDPR, σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας σας παραμένουν ασφαλή, δεν μεταφέρονται σε τρίτους και χρησιμοποιούνται μόνο για την ενημέρωση σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που προσφέρει η εταιρεία μας.
 5. Πληρωμές: Με μετρητά, ή με έκδοση επιταγής στο όνομα της εταιρίας Terramedia Interactive Ltd, ή με κατάθεση στο λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου με ΙΒΑΝ: CY17002001580000000101057900.

Για να συμπληρώσετε αίτηση συμμετοχής παρακαλώ πατήστε ΕΔΩ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ

Τελευταία (1822) άρθρα σχετικά με Φεστιβάλ / Εκδηλώσεις