Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Λαζανιά

Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο χωριό Λαζανιά

Χρονολογείται ως κτίσμα του 1855!

Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται χτισμένη στο χωριό Λαζανιά. Πρόκειται για μια ξυλόγλυπτη Εκκλησία και χρονολογείται ως κτίσμα του 1855.

Φωτογραφία:Antreas Constantinou

Στο εσωτερικό της εκκλησίας, θα συναντήσει κάνεις μια επιγραφή η οποία αναφέρει την ημερομηνία «27 Απριλίου 1865», μαρτυρώντας ότι το τέμπλο επιχρυσώθηκε από τον μοναχό της εκκλησίας με δικά του έξοδα. Ο γυναικωνίτης προκαλεί εντύπωση διότι είναι σκαλιστός.  Η στέγη του ναού είναι στολισμένη με φυτικό διάκοσμο.

Φωτογραφία:Antreas Constantinou

Πηγή: http://www.visitcyprus.com
Φωτογραφία: Antreas Constantinou