Το χωριό Λαζανιά

Το χωριό Λαζανιά

Μια γραφική κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας!

Το χωριό Λαζανιά είναι μια γραφική κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 33 κατοίκους.

Φωτογραφία: Antreas Constantinou

Φωτογραφία: Yiannis Makriyiannis' Photography

Κάνοντας κάνεις μια βόλτα στο χωριό θα συναντήσει τα όμορφα σπιτάκια της Λαζανιάς, το ένα να ξεπροβάλλει δίπλα από το άλλο, κεραμιδένιες στέγες και στενά γραφικά δρομάκια. Λίγο πιο πέρα την εκκλησία του χωριού που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο και χρονολογείται ως κτίσμα του 1855. 

Φωτογραφία:Antreas Constantinou

Η ιστορία του χωριού:
Η ίδρυση του χωριού Λαζανιά συνδέεται με την ίδρυση της Ιεράς Μονής Μαχαιρά (1160). Στην περιοχή υπήρχαν πολλοί μικροί οικισμοί των οποίων οι κάτοικοι ζούσαν κατά φατρίες. Όλοι αυτοί οι οικισμοί συνενώθηκαν και δημιουργήθηκε το χωριό Λαζανιά. Η Λαζανιά καθώς και άλλα χωριά δόθηκαν ως προνόμιο στο νέο μοναστήρι κατά τη Δυναστεία Κομνηνών.


Φωτογραφία: Marinos Kleanthous

Οι Λουζινιανοί κατακτητές (1192 – 1489) εφάρμοσαν στο νησί το φεουδαρχικό σύστημα και κατάργησαν τα προνόμια της Μονής. Το χωριό δόθηκε σαν φέουδο σε κάποιο από τους Λουζινιανούς. Ο Ορθόδοξος πληθυσμός και ιδιαίτερα οι κάτοικοι της Πιτσιλιάς εξεγέρθηκαν με αποτέλεσμα οι Φράγκοι προκειμένου να καταπνίξουν την εξέγερση εκτέλεσαν 13 μοναχούς. 

Φωτογραφία:Antreas Constantinou

Η ονομασία του χωριού:
Σύμφωνα με τις πηγές και πιο συγκεκριμένα όπως αναφέρει ο Λεόντιος Μαχαιράς, το όνομα του χωριού προήρθε από τη φράση: «...και πήραν τον τόπον οι Λαζανιάδες (=Λουζινιανοί)» όταν το χωριό δόθηκε σε αυτούς σαν φέουδο.

Φωτογραφία:Antreas Constantinou

Πηγή:wikipedia

Τελευταία (637) άρθρα σχετικά με Παράδοση & Πολιτισμός