Η Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελένδρι

Η Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελένδρι

Μια εκκλησία με πολλές προσθήκες και επεμβάσεις διάφορων εποχών

Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού βρίσκεται σε κεντρική περιοχή της οροσειράς του Τροόδους, στο νότιο άκρο του χωριού Πελένδρι. Από το 1985 περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Φωτογραφία: Stelios Marangos‎ 

Η σημερινή μορφή της εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού, η οποία είναι ένα τρίκλιτο οικοδόμημα με αρμονικές αναλογίες, οφείλεται σε προσθήκες και επεμβάσεις διαφόρων εποχών. Η αρχική της φάση χρονολογείται γύρω στα μέσα του 12ου αιώνα και ανήκε στον τύπο του μονόκλιτου ναού με τρούλο, καταστράφηκε εν τούτοις και το μοναδικό που απέμεινε ήταν μόνο η αψίδα του Ιερού Βήματος, η οποία ενσωματώθηκε σε νέο κτίσμα του ίδιου τύπου που ανεγέρθηκε στα τέλη του 13ου αιώνα. Το βόρειο κλίτος χρονολογείται πριν από τα μέσα του 14ου αιώνα, ενώ το νότιο κλίτος προστέθηκε κατά το 16ο αιώνα.

Φωτογραφία: Nandia Ioannou‎

Όπως ο ίδιος ο ναός έτσι και οι τοιχογραφίες ακολουθούν μια σειρά επεμβάσεων ανάλογα με τις έκτοτε αλλαγές στις οποίες υπόκειντο ο ναός κατά την πάροδο των αιώνων. 

Φωτογραφία: Andreas Loizou 

Πηγή: http://www.cyprushighlights.com/