Κάτω Πολεμίδια

Κάτω Πολεμίδια

Ένας Δήμος με έκταση 2.130 εκτάρια

Τα Κάτω Πολεμίδια είναι προάστιο στα βορειοδυτικά της Λεμεσού και ανεξάρτητος δήμος από το 1986. Ο Δήμος απέχει 5 χιλιόμετρα από τη Λεμεσό και σε αυτόν ανήκει η Βιομηχανική περιοχή Λεμεσού. Ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών έχει έκταση 2.130 εκτάρια και πληθυσμό 22115 κατοίκους. 
Φωτογραφία: Antonia Charalambous‎

Η ονομασία του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών αποδίδεται στο δέντρο "πολεμιδκι" το οποίο φυτρώνει και ευδοκιμεί στη περιοχή όπως και τα Πάνω Πολεμίδια.Φωτογραφία: Όνειρα στην άμμο


Εκκλησίες και ενορίες: 
Διοικητικά ο Δήμος Κάτω Πολεμιδιών αποτελείται από έξι ενορίες. Πιο συγκεκριμένα αυτές είναι οι εξής: του Αγίου Νικολάου, της Παναγίας Ευαγγελίστριας, του Αρχάγγελου Μιχαήλ, του Απόστολου Βαρνάβα, του Μακάριου Γ΄ και την Ανθούπολη.Φωτογραφία: Βαλανίδης Κύπρος‎

Ιστορικά στοιχεία: 
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές η περιοχή του Δήμου Κάτω Πολεμιδιών κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια. Σε αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή ανευρέθηκε νεκρόπολη που χρονολογείται κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και αρχαιολογικά κατάλοιπα προϊστορικών χρόνων, στις τοποθεσίες "Σκάμματα" και "Ουφκιά". Όλες οι γραπτές αναφορές των Κάτω και Πάνω Πλουμιδιών, εμφανίζονται σαν ένα και δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός των κοινοτήτων.  Σήμερα (2018) οι δύο κοινότητες είναι οικιστικά ενωμένες.
Φωτογραφία: Petros Fiakkas‎