Κλήσεις στο Δημόσιο:

Κλήσεις στο Δημόσιο:

Αν δεν απαντούν θα τους κόβουν μισθό

Με βάση το σχεδιασμό μετά από 4-7 χτυπήματα τηλεφώνου το κέντρο τηλεξυπηρέτησης πρέπει να απαντήσει στον πολίτη. Εάν δεν το πράξει εντός μιας ώρας ο πολίτης πρέπει να εξυπηρετηθεί.

Οι πολίτες θα επικοινωνούν μέσω τηλεφώνου, email  ηλεκτρονικής συζήτησης και βιντεοκλήσης  με το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης. Το Τηλεφωνικό Κέντρο θα μπορεί να δίνει απαντήσεις σε μια απλή δέσμη ερωτήσεων. Εφόσον υπάρχει εξειδικευμένο αίτημα το Κέντρο θα επικοινωνεί με εξειδικευμένο λειτουργό που θα δίνει απαντήσεις. Εάν και τότε δεν ικανοποιηθούν οι πολίτες το τηλεφωνικό Κέντρο θα επικοινωνεί  με το αρμόδιο Υπουργείο και θα συνδέει με  λειτουργό για να δώσει  απαντήσεις.

Εάν το αίτημα δεν ικανοποιηθεί τότε θα υπάρχει υποχρέωση εντός 24- 48 ωρών να δοθούν οι απαντήσεις στους πολίτες που θα ενημερώνονται για την απάντηση.

Ο Υφυπουργός Έρευνας Κυριάκος Κόκκινος εξήγησε στην offsite ότι «θα τηρούνται στατιστικά μηχανογραφημένα και όσοι λειτουργοί δεν κάνουν τη δουλειά τους θα έχουν συνέπειες και αποκοπή μισθoύ». Ο κ. Κόκκινος είπε ότι  «έχουν ετοιμαστεί οι προδιαγραφές και ο στόχος μας είναι μέσα στον Σεπτέμβριο να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός. Θα γίνει εξειδίκευση προσωπικού και ελπίζουμε το Δεκέμβριο να λειτουργήσει το σύστημα». 

 

 

 

ΠΗΓΗ: offsite