Λίμνη Ορόκλινης

Λίμνη Ορόκλινης

Την επισκέπτονται κατά την μετανάστευση τους 190 είδη πουλιών!

Η λίμνη της Ορόκλινης είναι ένας από τους εφτά φυσικούς υδροβιότοπους της μεγαλόνησου με σπουδαία οικολογική σημασία. Βρίσκεται περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Λάρνακας. Φωτογραφία:Oroklini LIFE project

Η λίμνη της Ορόκλινης βρίσκεται κάτω από την προστασία του έργου LIFE oroklini, το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2012, από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σε συνεργασία με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, το Τμήματος Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκλινης, σε μια προσπάθεια προστασίας αυτού του μεγάλης σημασίας υδροβιοτόπου, της χλωρίδας και της πανίδας του.

Με την υλοποίηση του έργου LIFE Oroklini η λίμνη Ορόκλινης αποτελεί πλέον πόλο έλξης για πολλούς επισκέπτες αλλά και σημείο αναφοράς για την κοινότητα.Φωτογραφία:Oroklini LIFE project

Η λίμνη ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000 και βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά, η λίμνη έχει καθοριστεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας για δύο είδη πουλιών που φωλιάζουν εκεί, τον Καλαμοκαννά Himantopus himantopus και την Πελλοκατερίνα Vanellus  spinosus. Αξίζει να σημειωθεί η Λίμνη της Ορόκλινης είναι μια από τις πέντε λίμνες στις οποίες αναπαράγετε το είδος της Πελλοκατερίνα Vanellus  spinosus, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Κύπρος φιλοξενεί σχεδόν το μισό αναπαραγωγικό πληθυσμό του είδους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από τα δυο αυτά είδη πουλιών, συνολικά την λίμνη επισκέπτονται κατά την μετανάστευση τους 190 είδη. Τέλος θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι  αποτελεί τη μοναδική περιοχή στην Κύπρο που φωλιάζει η Κοτζινοτζέφαλη πάπια Netta rufina. Φωτογραφία:Oroklini LIFE project

Άλλα είδη πανίδας που παρατηρούνται στη λίμνη  και που καλύπτονται από την Οδηγία για τους Οικοτόπους είναι: Hyla savignyi, Bufo viridis, Rana ridibunda, Hemiechinus auritus dorotheae, Lepus capensis cyprius, Vulpes vulpes indutus, Crocidura russula cypria, Suncus etruscus, Tadarida teniotis, Pipistrellus kuhli, Suaeda aegyptiaca, Teucrium micropodioides, Anthemis tricolour, Hyacinthella millingenii, Onopordum cyprium, Dianthus strictus spp. Troodi, Ophisops elegans schlueteri, Lacerta laevis troodica, Laudakia stellio cypriaca, Hemidactylus turcicus, Acanthodactylus schreiberi, Malpolon monspessulanus, Vipera lebetina, Chamaeleo chamaeleon recticrista, Cyrtopodion kotschyi , Coluber jugularis, Coluber nummifer.

Στη λίμνη της Ορόκλινης υπάρχει παρατηρητήριο πουλιών το οποίο πολύς κόσμος αλλά και παιδιά από όλη την Κύπρο στο πλαίσιο της σχολικής τους μόρφωσης κάνουν την βόλτα τους από τη λίμνη περνώντας ευχάριστα την ώρα τους και μαθαίνοντας πράγματα για τα πουλιά και τους υδροβιότοπους.


Για τον χάρτη της περιοχής πατήστε ΕΔΩ