Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου

Μουσείο Κυπριακού Σιδηρόδρομου

Ο Κυπριακός Κυβερνητικός Σιδηρόδρομος που λειτούργησε απο τις 21 Οκτωβρίου του 1905 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1951 είναι ένα απο τα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν την παραμονή των Άγγλων στην Κύπρο (1878 - 1960). 

Με συνολικό μήκος 122 χιλιόμετρα, υπήρχαν 62 σταθμοί και στάσεις, οι πιο σημαντικές από τις οποίες εξυπηρετούσαν την Αμμόχωστο, το Πραστειό Μεσαορίας, τα Γέναγρα, την Αγκαστίνα, το Τραχώνι Κυθρέας, τη Λευκωσία, την Κοκκινοτριμιθιά, τη Μόρφου, το Καλό Χωριό Λεύκας και την Ευρύχου.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μετέφερε 7.348.643 επιβάτες και 3.199.934 τόνους φορτίου.
Από το σταθμό εκείνο επέζησε μόνο το κυρίως κτίριο, που συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Το Μουσείο του Κυπριακού Κυβερνητικού Σιδηρόδρομου βρίσκεται στο χωριό Ευρύχου και είναι ανοιχτό καθημερινά.