Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι στην Πλατανιστάσα

Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι στην Πλατανιστάσα

Κατάλοιπο ομώνυμης Μονής

Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι, είναι κτισμένος στην οροσειρά του Τροόδους, περίπου έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά του χωριού Πλατανιστάσα. Πρόκειται για ένα ναό που ακολουθεί το μονόκλιτο ξυλόστεγος τύπο «Φραγκοβυζαντινού» ναού, με επικλινή στέγη και περιβάλλεται από κλειστή στοά.

Εισερχόμενος κάνεις στον ναό του Τιμίου Σταυρού θα διαπιστώσει ότι καλύπτεται από εντυπωσιακές τοιχογραφίες στο δυτικό τοίχο του και μέρος πάνω από τη νότια είσοδό του.

Σύμφωνα με την επιγραφή που βρίσκετε στο εσωτερικό του ναού, πάνω από τη νότια πόρτα, ο ναός είναι κατάλοιπο ομώνυμης Μονής. Στα βορειοδυτικά του υπάρχουν και ερείπια μικρότερου ναού, του Τιμίου Προδρόμου.


Σύμφωνα με τις δύο κτητορικές επιγραφές, η ανοικοδόμηση του ναού και η αγιογράφησή του, έγιναν με έξοδα του Πρωθιερέως Πέτρου του Περάτη και της Πρεσβυτέρας του Πεπάνης. Ζωγράφος του ναού του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι είναι ο Φίλιππος Γουλ. Παρόλα αυτά η χρονολογία είναι φθαρμένη. Το 1914 ο Περιστιάνης, που επισκέφθηκε το ναό και φαίνεται ότι τότε ξεχώριζαν μερικά γράμματα, διάβασε 1477. Η Μπακιέρ, εισηγήθηκε αργότερα τη χρονολογία 1466. Τη χρονολογία αυτήν ασπάσθηκε και ο Α. Στυλιανού και ο Α. Παπαγεωργίου.


Πηγή: http://www.platanistasa.org
Φωτογραφία: Platanistasa Πλατανιστάσα χωριό