Πάρτι εκατομμυρίων με τα τεστ του κορωνοϊού

Πάρτι εκατομμυρίων με τα τεστ του κορωνοϊού

Αποτελέσματα Γενικού Ελεγκτή

Από το μικροσκόπιο περνούν τεστ, μάσκες αλλά και η νέα ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Πράματα και θάματα φαίνεται να εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία, τόσο με τις χρεώσεις των εργαστηριακών εξετάσεων για χιλιάδες τεστ κορωνοϊού στην Κύπρο, όσο και για την ανέγερση του νέου κτηρίου της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, μετά από έλεγχο που διενήργησε. 

Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρεται στους 16 διαγωνισμούς για διαγνωστικούς ελέγχους (τεστ) κορωνοϊού με 96.287 αναλύσεις, συνολικής αξίας €7.506.933, σε 12 εργαστήρια. Σύμφωνα με τα στοιχεία  του Ελεγκτή και δημοσιεύει, ο Φιλελεύθερος, συγκεκριμένο εργαστήριο εξασφάλισε το 69% των συνολικών εξετάσεων που αντιστοιχεί σε €4,81 εκατ.

Το κυριότερο θέμα το οποίο προκύπτει μέσα από την έρευνα αφορά (σύμφωνα με τον Γενικό Ελεγκτή) τη διαμόρφωση των τιμών/κόστους των υπό αναφορά εξετάσεων και τις μεγάλες διαφοροποιήσεις/μειώσεις οι οποίες παρατηρήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, αφού σε διάστημα μόλις δύο μηνών (Απρίλιος – Ιούνιος 2020) παρατηρήθηκε μείωση του κόστους κατά περίπου 55%, λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη (€110/εξέταση) και τη χαμηλότερη (€50/εξέταση) τιμή στις οποίες έγινε ανάθεση.

Μεταξύ άλλων ο Ελεγκτής υποδεικνύει, πως μεγάλο ρόλο στις υψηλές χρεώσεις ανά εξέταση στις αρχικές συμβάσεις, όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, είχε η αρχική χρέωση του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ) για τις εξετάσεις τις οποίες είχε κάνει για το Υπουργείο Υγείας στην αρχή της πανδημίας, η οποία ανερχόταν σε €100/εξέταση χωρίς δειγματοληψία, στην οποία βασίστηκε το Υπουργείο Υγείας για καθορισμό της ως αποδεκτή τιμή στους αρχικούς διαγωνισμούς.

Σχετικά με την αγορά 9 εκατομμυρίων προστατευτικών μασκών μιας χρήσης ο Ελεγκτής παρατηρεί πως η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών (ΔΑΠ) δεν τήρησε πλήρως τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς και τις αρχές της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης όλων των οικονομικών φορέων.

Σε μια περίπτωση εκ των υστέρων και εκτός διαδικασίας έγινε αποδοχή προσφοράς από οικονομικό φορέα, για την οποία του είχε γίνει μάλιστα και ανάθεση (παρόλο ότι τελικά η διαδικασία ακυρώθηκε για τους λόγους που αναφέρονται στην Έκθεση), την ίδια ώρα που υπήρχε καταγγελία/ισχυρισμός ότι είχε απορριφθεί ως εκτός διαδικασίας προσφορά άλλου οικονομικού φορέα.

Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει, επίσης, πως οι σωστές διαδικασίες δεν εφαρμόστηκαν πλήρως και στη διαδικασία επιλογής των οικονομικών φορέων οι οποίοι είχαν λάβει μέρος στην 2η διαδικασία, εφόσον δεν υπάρχει ικανοποιητική προς τούτο τεκμηρίωση, κάτι το οποίο, κατά τον Ελεγκτή, επηρέασε την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.