Ασφαλιστικές Υπηρεσίες στην Κύπρο

Ασφαλιστικές Υπηρεσίες στην Κύπρο

Για ότι πολυτιμότερο υπάρχει στην ζωής μας την ΥΓΕΙΑ μας, την ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ μας και την ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ μας

Η Ασφάλιση, στα νομικά και τα οικονομικά, είναι μια μορφή διαχείρισης κινδύνου, που χρησιμοποιείται πρώτιστα για να προστατεύσει ενάντια στον κίνδυνο πιθανών οικονομικών απωλειών. Ιδανικά, η ασφάλεια ορίζεται ως η δίκαιη μεταφορά του κινδύνου πιθανής απώλειας από μια οντότητα σε άλλη, σε αντάλλαγμα μιας λογικής αμοιβής. Γενικά, είναι μία σύμβαση, στην οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να πληρώσει για τις οικονομικές απώλειες ενός άλλου συμβαλλόμενου μέρους, ως αποτέλεσμα ενός διευκρινισμένου γεγονότος.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες με γνώμονα την ασφάλεια των πελατών τους προσφέρουν τις υπηρεσίες και την υποστήριξή τους σε αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να είναι όχι μόνο ασφαλισμένοι αλλά και ασφαλείς.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες περιέχουν ολοκληρωμένες επιλογές σε ασφαλιστικά προγράμματα τα οποία μπορεί να συνδυαστούν για μελλοντικές ανάγκες, καθώς και με επιπρόσθετες καλύψεις και ωφελήματα.

Για ένα έγκαιρο και εξατομικευμένο προγραμματισμό για την κάλυψη των δικών σας ασφαλιστικών αναγκών:

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ''ΕΥΘΥΝΗΣ''
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΖΩΩΝ ΦΑΡΜΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε εταιρείες που προσφέρουν ασφαλιστικές υπηρεσίες και είμαστε εδώ για να σας τις παρουσιάσουμε.

Οι πιο κάτω ασφαλιστικές υπηρεσίες είναι γνωστές σε μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση που δεν μείνετε ευχαριστημένοι παρακαλώ ενημερώστε μας. Στείλτε μας email εδώ, θέλουμε να το ξέρουμε.