Το νέο σχέδιο «Εστία» για δανειολήπτες χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων

Το νέο σχέδιο «Εστία» για δανειολήπτες χαμηλών εισοδηματικών κριτηρίων

Ένα νέο σχέδιο αποκλειστικά για ευάλωτες κατηγορίες δανειοληπτών τελεί υπό επεξεργασία εδώ και μερικούς μήνες στην Τράπεζα Κύπρου. Πρόκειται για το Σχέδιο "Vesta", το οποίο αποτελεί επί της ουσίας μια διαφορετική εκδοχή του Εστία, και στόχος του είναι στηρίξει δανειολήπτες που απορρίφθηκαν από το Εστία, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Θα μπορεί, εξάλλου, να βοηθήσει τέτοιους δανειολήπτες, οι οποίοι όντας στην ηλικιακό όριο επιθυμούν να κληρονομήσουν τα παιδιά τους την υποθηκευμένη μόνιμη κατοικία.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένη πηγή της Τράπεζας η επεξεργασία συνεχίζεται, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών κάνει τις δικές του κινήσεις και αναλύσεις για να καλύψει όλη την κοινωνία και να ενισχύσει το νέο Σχέδιο. 

Το Σχέδιο Vesta (νέο Εστία) θα αφορά στους ευάλωτους δανειολήπτες, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μέσω του σχεδίου Εστία και δεν κρίθηκαν βιώσιμοι λόγω εισοδηματικών κριτηρίων.  Σύμφωνα με υπολογισμούς, οι δανειολήπτες αυτοί αποτελούν μέχρι και το 1/6 των δανειοληπτών που εμπίπτουν εντός των κριτηρίων του αρχικού σχεδίου Εστία, αλλά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «βιώσιμοι», με βάση τα υφιστάμενα εισοδηματικά τους δεδομένα. Οι εν λόγω δανειολήπτες έχουν κατά κύριο λόγο  χαμηλό ή μηδενικό εισόδημα ή είναι λήπτες ΕΕΕ. Πρόσθετα, βρίσκονται κοντά στο ηλικιακό όριο ή πρόκειται για μονογονεϊκές οικογένειες ή για άτομα με σοβαρές ασθένειες ή και συνδυασμό των πιο πάνω. 
 
Όπως μας επισημάνθηκε, έχει παρατηρηθεί πως αρκετοί από αυτούς τους δανειολήπτες, οι οποίοι είναι κοντά στο ηλικιακό όριο, επιθυμούν να εξασφαλίσουν την επιλογή να κληρονομήσουν τα παιδιά τους την υποθηκευμένη μόνιμη κατοικία, με σκοπό να παραμείνει στην οικογένεια. Έτσι, στην επεξεργασία του νέου σχεδίου, σημαντικός στόχος είναι η προστασία της μόνιμης κατοικίας με σκοπό την τελική μεταφορά της στους κληρονόμους του δανειολήπτη.
 
Για την πιο πάνω περίπτωση, θα προσφέρονται οι πιο κάτω επιλογές, με σκοπό να δίνεται η ευκαιρία διατήρησης της μόνιμης κατοικίας εντός της οικογένειας: 

  • την εισαγωγή νέου δανειολήπτη που να είναι στενός συγγενής του αρχικού πρωτοφειλέτη,
  • ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των δόσεων με την ένταξη του νέου δανειολήπτη, 
  • ενδεχόμενη επιμήκυνση του δανείου,
  • ενδεχομένως ευελιξία στην αποπληρωμή, με την λογική του «pay as you go» και 
  • ενδεχόμενη εφάπαξ καταβολή μέρους του δανείου χωρίς χρέωση 

Παράλληλα, εξετάζεται κατά πόσο οι πιο πάνω επιλογές μπορούν να καλύψουν και τις άλλες κατηγορίες ευάλωτων δανειοληπτών, τους οποίους στοχεύει το εν λόγω Σχέδιο. 

Σημειώνεται ότι το νέο Σχέδιο δεν αποκλείεται περιλαμβάνει  σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις μερική διαγραφή στο δάνειο, με σκοπό αυτό να καταστεί βιώσιμο ή και να αποπληρωθεί άμεσα
  
Όπως ανέφερε στο InBusinessNews  πηγή της Τράπεζας Κύπρου «Σε γενικές γραμμές, κρίνουμε το Σχέδιο Εστία ως αρκετά επιτυχημένο αφού έχει βοηθήσει ακριβώς την κατηγορία δανειοληπτών για τους οποίους σχεδιάστηκε. Έχει  διαπιστωθεί επίσης ότι αρκετοί δανειολήπτες που αρχικά θεωρήθηκαν ως δυνητικά επιλέξιμοι, έχουν επιπλέον εισόδημα ή περιουσία, με αποτέλεσμα να μην εμπίπτουν τελικά στο Εστία, γι αυτό και η τελική περίμετρος του Εστία είναι τελικά μικρότερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί».
 
Ωστόσο, πρόσθεσε η ίδια πηγή, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις συμπολιτών μας που εμπίπτουν εντός των παραμέτρων του Εστία, αλλά δεν είναι οικονομικά βιώσιμοι. «Αυτές είναι και οι περιπτώσεις που καλούμαστε σαν κοινωνία να αντιμετωπίσουμε, αλλά σήμερα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές. Βλέπουμε μονογονεϊκές οικογένειες, ασθένειες, χαμηλά εισοδήματα, ή και πολλούς πελάτες μας που βρίσκονται σε ηλικία στην οποία δεν μας επιτρέπεται να προχωρήσουμε με επιμήκυνση του δανείου», πρόσθεσε.
 
Με το νέο αυτό σχέδιο, που είναι ένα είδος “εναλλακτικού Εστία”, «μπορούμε συν τοις άλλοις να εξασφαλίσουμε, όχι μόνο την πρώτη κατοικία των πελατών μας, αλλά και την ικανότητα να κληρονομηθεί αυτή στα παιδιά του δανειολήπτη, κάτι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας».  

 

 

 

πηγη: inbusinessnews