Το χωριό Αρακαπάς Λεμεσού

Το χωριό Αρακαπάς Λεμεσού

Κτισμένο στο μέσο του ρήγματος Καλού Χωριού – Ακαπνούς!

Ο Αρακαπάς είναι χωριό της επαρχίας Λεμεσού. Βρίσκεται στην περιοχή της Πιτσιλιάς η οποία κατέχει ξεχωριστή μορφολογία αφού βρίσκεται στο μέσο του ρήγματος Καλού Χωριού- Ακαπνούς. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 το χωριό κατοικείται από 307 ανθρώπους. 


Κάνοντας κανείς μια βόλτα στον Αρακαπά, θα συναντήσει τις εκκλησίες της Παναγίας Ιαματικής, παλαιά και νέα, κτισμένες η μια δίπλα στην άλλη. Το μοναστήρι της Παναγίας της Ιαματικής, σύμφωνα με το Ν. Κληρίδη, αναγέρθηκε από τον πρώτο οικιστή του χωριού, τον Αροκόπο ή Αροκοπά, όταν βρήκε το αγίασμα της Παναγίας.


Επιπρόσθετα θα δει, το Περιφερειακό Δημοτικό, το μνημείο Ηρώων αφιερωμένο στον Χριστάκη Ζένιο, το μικρό φράγμα με τη χαμηλή βλάστηση, καθώς και τις καλλιέργειες με τα ξακουστά μανδαρίνια.


Ονομασία του Χωριού: 
O Αρακαπάς ήταν ένα από τα χωριά της Μεγάλης Κουμανταρίας, το οποίο ήταν σημειωμένο στους σχετικούς καταλόγους χωριών ως «Rucopa». Σύμφωνα με τον Νέαρχο Κληρίδη το χωριό πήρε την ονομασία του από τον πρώτο του κάτοικο που έφερε το όνομα Αροκόπος ή ο Αροκοπάς. ο Σίμος Μένανδρος επαναλαμβάνει το όνομα Αροκοπάς συνδέοντας το με τη δημιουργία του χωριού αλλά και την ενετική ονομασία : «Rucopa».


Πηγή: http://www.arakapas.org/gr/history-lgr 
Φωτογραφία: https://www.facebook.com/groups/arakapas/about/ στην οποία θα δείτε σχετικές αναφορές.

Τελευταία (769) άρθρα σχετικά με Παράδοση & Πολιτισμός