Παναγία του Μουτουλλά

Παναγία του Μουτουλλά

Είναι το μοναδικό ασφαλώς χρονολογημένο μνημείο του 13ου αιώνα

Η Εκκλησία της Παναγίας βρίσκεται σε κεντρική περιοχή της οροσειράς του Τροόδους, μέσα στην κοιλάδα της Μαραθάσας. Βρίσκεται σε ένα λόφο πάνω από το χωριό Μουτουλλάς. Το 1985, αυτό ήταν εγγεγραμμένο στον χάρτη παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, που περιλαμβάνει εννέα άλλες τοιχογραφημένες βυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους.  

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή στον βόρειο τοίχο του ιερού, η εκκλησία χτίστηκε και διακοσμήθηκε με τοιχογραφίες το 1280, με τη δωρεά του Ιωάννη Μουτουλλάς και τη σύζυγός του Ειρήνη. Και οι δύο απεικονίζονται κρατώντας ένα μοντέλο της Εκκλησίας. Είναι επομένως πιθανό, ότι η εκκλησία της Παναγίας του Μουτουλλά ήταν ιδιωτικό παρεκκλήσι.  

Η εκκλησία ανήκει στον γνωστό αρχιτεκτονικό τύπο μονόκλιτη με αμφικλινή ξύλινη στέγη της περιοχής του Τροόδους. Ο νάρθηκας προστέθηκε σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την έναρξη του 16ου αιώνα και εκτείνεται προς την δυτική και βόρεια πλευρά της Εκκλησίας. Η ξύλινη αμφικλινής στέγη καλύπτει και το νάρθηκα.

Όσο αφορά τον τοιχογραφικό διάκοσμο του ναού, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η μόνη σειρά από τοιχογραφίες του 13ου αιώνα (1280) που επιζούν στην Κύπρο και μπορούν να χρονολογηθούν με ακρίβεια. Λόγω του μικρού μεγέθους της εκκλησίας, το εικονογραφικό πρόγραμμα προσαρμόστηκε ανάλογα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δωρητές είναι πιστoί στην Ορθόδοξη παράδοση, χωρίς αγνοούν το σύγχρονό τους κόσμο, γεγονός που γίνεται φανερό όταν κάποιος παρατηρεί το ρεπερτόριο. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα αξιόλογο σύνολο τοιχογραφιών.  

Τόσο το στυλ όσο και το εικονογραφικό πρόγραμμα του ζωγράφου έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Το ύφος του είναι ένα μείγμα από παλαιότερα βυζαντινά χαρακτηριστικά 12ου αιώνα, με στοιχεία από την σύγχρονη δυτική τέχνη. Αυτός χρησιμοποιεί επίσης στοιχεία της ζωγραφικής που αναπτύχθηκε στα σταυροφορικά κρατίδια της Ανατολής, στην Καππαδοκία, την Κρήτη, και γενικά σε απομακρυσμένους ελληνικούς τόπους. Μερικά από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί επίσης να δείτε στα ερημητήρια της Απουλίας και τις εκκλησίες της Νότιας Ιταλίας Καλαβρίας. Το εξωτερικό του βόρειου τοίχου του ναού διακοσμήθηκε στο τέλος του 15ου ή στις αρχές του 16ου αιώνα με μια σκηνή από την τελευταία κρίση.  

Περιφέρεια Λευκωσίας
Τηλέφωνο 22952677 (Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά)
Ώρες Λειτουργίας  
Είσοδος Δωρεάν
Accessibility

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ