Υδατοπρομήθεια Λεμεσού

Υδατοπρομήθεια Λεμεσού

Μόνο διαδικτυακά από το νέο μήνα η εξυπηρέτηση του κοινού

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ανακοίνωσε ότι από 1 έως 13 Δεκεμβρίου, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται μόνο διαδικτυακά, μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου (www.wbl.com.cy) για επανασύνδεση παροχής νερού, έκδοση πιστοποιητικών προς το Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας για μεταβίβαση ακινήτων και παραλαβή αιτήσεων για νέες εγκαταστάσεις ή / και διαχωρισμούς γης σε οικόπεδα.
 
Σχετική ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι το Συμβούλιο δεν θα προβαίνει σε διακοπή της παροχής νερού λόγω απλήρωτων λογαριασμών.
 
Πληρωμές θα γίνονται μέσω της ιστοσελίδας της JCC (https://www.jccsmart.com) ή μέσω των ιστοσελίδων των εμπορικών τραπεζών.
 
Προσωπικό του ΣΥΛ θα βρίσκεται στα Γραφεία του ΣΥΛ και θα εξυπηρετεί τους καταναλωτές τηλεφωνικώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (contact@wbl.com.cy).
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα αρμόδια τμήματα του Συμβουλίου, καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 25 830000 (24ωρη εξυπηρέτηση) ή μέσω email (contact@wbl.com.cy).
 
Για πολύ επείγουσες περιπτώσεις θα επιτρέπεται η φυσική παρουσία στο χώρο των γραφείων, αλλά μόνο μετά από διευθέτηση ραντεβού, καταλήγει η ανακοίνωση.