Το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο της Αγίας Νάπας

Το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο της Αγίας Νάπας

Ένα δημιούργημα της Ρωμαϊκής Περιόδου

Το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο της Αγίας Νάπας εκτείνεται από το Μεσαιωνικό Μοναστήρι της Αγίας Νάπας μέχρι το εκκλησάκι της Αγίας Θέκλας. Ένα δημιούργημα που χρονολογείται κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, το οποίο όμως μετατράπηκε κατά την Φραγκική περίοδο όταν κτίστηκε το μοναστήρι της Αγίας Νάπας. 


Για εκατοντάδες χρόνια το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο της Αγίας Νάπας, προμήθευε με καθαρό νερό το μοναστήρι αλλά και ολόκληρη την περιοχή. Η πηγή του νερού βρίσκεται κάπου στα υψώματα ανάμεσα στην Αγία Νάπα και τον Πρωταρά.


Μια βαρελοειδή κατασκευή σηματοδοτούσε το σημείο του αγωγού μέχρι το 1974. Από το σημείο αυτό απλώνετε στις υψομετρικές διαφορές του λόφου, τοίχος ή εκσκαφή στον βράχο, ώστε να καθίστατε δυνατή η ομαλή πορεία του νερού προς την Μονή. Σε δυο σημεία του αγωγού υπάρχουν κατασκευές για τον καθαρισμό του νερού με την μέθοδο της καθίζησης. Σε ένα τρίτο σημείο του αγωγού, υπάρχει μια εκτροπή του νερού προς τα χωράφια προς διευκόλυνση γεωργών και κτηνοτρόφων. 

Πηγή : http://www.ayianapa.org.cy/aqueduct.php

Το Μεσαιωνικό Υδραγωγείο της Αγίας Νάπας

Οι Αρχαίοι τάφοι της Μακρονήσου στην Αγία Νάπα