Μελάδια

Μελάδια

Η Μελάδια είναι ένα χωριό στην επαρχία της Πάφου και βρίσκεται 2 χλμ. νοτιοδυτικά του χωριού Λύσος.

Η Μελάδια είναι ένα χωριό στην επαρχία της Πάφου και βρίσκεται 2 χλμ. νοτιοδυτικά του χωριού Λύσος.

Άλλα σχετικά άρθρα