Πάνω Αρχιμανδρίτα

Πάνω Αρχιμανδρίτα

Aποτελεί ένα από τα χωριά που είναι σημειωμένα στον «κατάλογο των λουζινιανο – βενετικών βασιλικών κτημάτων του Μας Λατρί»

Η Αρχιμανδρίτα είναι χωριό της επαρχίας Πάφου και είναι χτισμένη στην αγκαλιά ενός καταπράσινου τοπίου. Τη διασχίζουν οι παραπόταμοι του Χαποταμιού και Διαρίζου. 

Η Αρχιμανδρίτα, όπως γράφει η Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, αποτελεί ένα από τα χωριά που είναι σημειωμένα στον «κατάλογο των λουζινιανο – βενετικών βασιλικών κτημάτων του Μας Λατρί».

Μια από τις σημαντικότερες σελίδες της ιστορίας της Αρχιμανδρίτας είναι η μετακίνηση των κατοίκων της Κάτω Αρχιμανδρίτας στην Πάνω Αρχιμανδρίτα. Συγκεκριμένα, μέχρι το 1962, η Αρχιμανδρίτα χωριζόταν σε Πάνω και Κάτω. Οι κάτοικοι, όμως, της Κάτω Αρχιμανδρίτας ζήτησαν να μετοικήσουν στη θέση που βρίσκεται το σημερινό χωριό, δηλαδή στη γνωστή τότε ως Πάνω Αρχιμανδρίτα. Οι λόγοι που οδήγησαν τους κατοίκους της Κάτω Αρχιμανδρίτας στη μετοίκηση, όπως συνοψίζονται στη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, είναι η «απομόνωση», η απουσία σχολείου και «κατάλληλου δρόμου» που να ενώνει την Πάνω με την Κάτω Αρχιμανδρίτα καθώς και προβλήματα υδατοπρομήθειας.  Στις μέρες μας, τα μόνα που απέμειναν από την Κάτω Αρχιμανδρίτα είναι μερικά ερειπωμένα σπίτια και ένα ανακαινισμένο εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία.

Άλλα σχετικά άρθρα