Σουσκιού

Σουσκιού

Το χωριό Σουσκιού είναι πλέον άδειο και ερημωμένο.

Η Σουσκιού είναι ένα χωριό στην περιοχή της Πάφου, που βρίσκεται 4 χλμ. βόρεια του χωριού Κουκλιά. Η Σουσκιού είναι διάσημη σε όλη την Κύπρο για το ετήσιο πολιτιστικό φεστιβάλ (που χρονολογείται από παλιούς χρόνους) που ονομάζεται «Το Παναήρι της Σουσκιούς». Εκτός από το όνομα του φεστιβάλ,είναι επίσης όρος που χρησιμοποιείται από μια μειοψηφία του κυπριακού πληθυσμού για να περιγράψει ένα αστείο άτομο, μια εταιρεία ή μια κατάσταση που είναι εκτός ελέγχου.

Η προέλευση του ονόματος είναι ασαφής. Από την οθωμανική περίοδο, οι Τουρκοκύπριοι του χωριού χρησιμοποιούν την εναλλακτική ονομασία Susuz, που σημαίνει "χωρίς νερό".

Το χωριό Σουσκιού είναι πλέον άδειο και ερημωμένο.

Άλλα σχετικά άρθρα