Ελάφια της Κύπρου

Ελάφια της Κύπρου

και η εξάλειψη τους...

Στην Κύπρο κάποτε ζούσαν ελάφια, όπως το ελάφι της Μεσοποταμίας (dama dama mesopotamica), και το ευρωπαϊκό ελάφι (dama dama). Θα ήταν ακόμα πιο μαγευτικό το νησί μας αν ζούσαν τα ελάφια και μαζί με τα αγρινά να κοσμούσαν τα βουνά μας. 

Η εξάλειψη του ελαφιού ήταν πρόσφατη πριν 400 χρόνια περίπου και τον ίδιο δρόμο ακολουθούσαν και τα αγρινά αφου στην Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν επιτρεπόµενα θηρεύσιµα είδη, ευτυχώς όμως με τους νόμους της αγγλοκρατίας και με τους πρόσθετους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας σώθηκαν. 

Εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της νεολιθικής και χαλκολιθικής εποχής και φαίνεται να αποτελούσαν την κύρια πηγή πρωτεΐνης αλλά μετέπειτα στην χαλκολιθική εποχη αποτελούσαν μόνο μια συμπληρωματική τροφή.

Ευρήµατα και µαρτυρίες αρχαιολόγων αναφέρουν ότι στους οικισµούς του βασιλείου της Αµαθούντας καθώς και σε άλλα βασίλεια, επιτρεπόταν η θήρα µόνο των αρσενικών ελαφιών, ενώ τα θηλυκά ελάφια προστατεύονταν για σκοπούς αναπαραγωγής. 

Τα οστά του ελαφιού βρέθηκαν σε διάφορες περιοχές πριν περίπου 400 χρόνια μάλλον λόγω εντατικού κυνηγίου.

Το κυνήγι υπάρχει απο τα πανάρχαια χρόνια και μέχρι σήμερα είναι το αγαπημένο σπορ και χόμπι των Κυπρίων που ίσως και γιαυτό μας στοίχησαν τα αρχαία ζώα που είχε η Κύπρος.  

Ελάφια της Κύπρου

Αγρινό της Κύπρου

Τελευταία (331) άρθρα σχετικά με Ιστορία