Κισσόνεργα

Κισσόνεργα

Οι πρώτοι κάτοικοι έφτασαν στο χωριό την χαλκολιθική εποχή, όπως φαίνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα στις τοποθεσίες Μυλούδκια και Μοσφύλια.

H Κισσόνεργα είναι ένα χωριό της επαρχίας Πάφου με ιστορία χιλιάδων χρόνων και πέντε αιώνων, η οποία βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια στην ίδια ακριβώς θέση. Οι πρώτοι κάτοικοι έφτασαν στο χωριό την χαλκολιθική εποχή, όπως φαίνεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα στις τοποθεσίες Μυλούδκια και Μοσφύλια.

Πιστεύεται πως η κατοίκηση από τότε μέχρι σήμερα είναι συνεχής, την ύπαρξη πάντως του χωριού ως κοινότητα μαρτυρούν μεταγενέστερες γραπτές πηγές του 16ου αιώνα, συγκεκριμένα επίσημα έγγραφα της Βενετιάς. 

Την ύπαρξη οικισμού κατά τα βυζαντινά χρόνια βεβαιώνουν τα βυζαντινά νομίσματα που ανευρέθηκαν στα Μοσφύλια και στη Ν.Δ. παραθαλάσσια περιοχή. Από την περίοδο της φραγκοκρατίας μέχρι την Αγγλική κατοχή, η Κισσόνεργα  υπέφερε από την εκμετάλλευση και καταπίεση των εκάστοτε κατακτητών, όπως και οι υπόλοιπες αγροτικές κοινότητες του νησιού.

Η κύρια εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος. Την ανέγερση της εκκλησίας οι πλείστες μαρτυρίες, γραπτές και προφορικές, την τοποθετούν το 1906. Τα εγκαίνια της εκκλησίας έγιναν το 1956. Η εκκλησία του Αγίου Κόνωνα, η δεύτερη μεγάλη εκκλησία της Κισσόνεργας, ανεγέρθηκε το 1987 και εγκαινιάστηκε ένα χρόνο αργότερα. Αξίζει να αναφερθεί πως η κάρα του Αγίου, όπως διασώζει ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, είναι στη Πάφο.