Νέα Δήμματα

Νέα Δήμματα

Δεν βρίσκονταν πάντα στη σημερινή του τοποθεσία

Τα Νέα Δήμματα είναι ένα χωριό που βρίσκεται στην επαρχία Πάφου.

Την ονομασία του την πήρε από το «δέσιμο» του νερού του ποταμού κατά μήκος του, με σκοπό τη δημιουργία μικρών λεκάνων για την άρδευση και την πόση των ζώων.

Το χωριό Νέα Δήμματα δεν βρίσκονταν πάντα στη σημερινή του τοποθεσία. Τα (παλιά) Δήμματα αρχικά ήταν βοσκότοπος, στην περιοχή της σημερινής Χρυσοπατερίτισσας πάνω από το χωριό Πωμός, στον οποίο ένα ζευγάρι έχτισαν εκεί το σπίτι τους για δική τους ευκολία στη βοσκή των ζώων. Ένας άλλος λόγος της τοποθεσίας του ήταν η προστασία από τις επιδρομές των Αράβων (σαρακηνών).

Σταδιακά το χωριό μεγάλωσε και έφτασε τον αριθμό των δεκατεσσάρων οικογενειών. Επί Αγγλοκρατίας απαγορεύτηκε η βοσκή με πρόσχημα την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας. Ο βασικός λόγος ήταν ότι οι κάτοικοι του χωριού λόγω της θέσης του στο δάσος τροφοδοτούσαν αντάρτες και φυγόδικους, οπότε το 1950 οι Άγγλοι αποφάσισαν να μεταφέρουν το χωριό στη σημερινή του τοποθεσία, όπου και το ονόμασαν Νέα Δήμματα. Γι’ αυτό και το χωριό οφείλει το σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική του στο αγγλικό πρότυπο της τότε εποχής.

Άλλα σχετικά άρθρα