Ψάθι

Ψάθι

Το Ψάθι είναι ένα χωριό στην περιοχή της Πάφου, που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα δυτικά του Αγίου Δημητρίου.

Το Ψάθι είναι ένα χωριό στην περιοχή της Πάφου, που βρίσκεται 3 χιλιόμετρα δυτικά του Αγίου Δημητρίου.

Άλλα σχετικά άρθρα