Praitori

Praitori

A picturesque village in the province of Pafos

Praitori, also Pretori is a picturesque village in the province of Pafos.

Neighboring villages are: Agios Nikolaos Salamiou, Arsos, Omodos, Kedares and Filousa.

Other Related Articles